Org DNA Logo grote letters, 2019 02 18.png

Waar is onze organisatie eigenlijk mee bezig?

Veel gehoorde woorden: Wij zijn purpose driven, duurzaam en werken agile. Maar wat zeg je dan?

Purpose Driven betekent dat je voor álle betrokkenen van jouw organisatie Betekenisvol, van Toevoegende Waarde bent. Het zijn de betrokkenen die bepalen of jij dat bent.

Agile werken is hot, maar is de organisatie daarmee (strategisch) wendbaar?

Wendbaarheid gaat over hoe je als organisatie evolutionair ontwikkelt.

Dat vraagt om gedeelde duidelijkheid wie je wilt zijn.

 

Duurzaamheid gaat over continuïteit en dat is meer dan het zorgen dat de operationele activiteiten 24/7 doorlopen. Continuïteit gaat over van toevoegende waarde blijven. Dat is een strategische aangelegenheid.

Wat zijn de antwoorden van jouw organisatie op de onderstaande vraag?

Eye Test_edited.jpg

Blijft onze organisatie

 

wendbaar en betekenisvol

vanuit de kern?

Hoe weet je dat?                                                                        Hoe houd je dat zo?

Grote Woorden, waar invulling aan gegeven moet worden om mee te kunnen bewegen met de eisen die betrokken stellen. Het is veranderen of veranderd worden.

Org-DNA biedt een praktisch-strategische aanpak om de woorden om te zetten naar actie.

Omstandigheden veranderen sneller dan ooit!

De kunst is om wendbaar te blijven rondom de kern van de organisatie.

Dat gaat veel verder dan Agile methoden en technieken.

Wendbaarheid

=

aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Betekenisvol vanuit de kern wie je wilt zijn. Voor medewerkers, financiers, afnemers, leveranciers en - last, but not least - de samenleving.

Dat vraagt om dialoog.

Betekenisvol

=

van toevoegende waarde blijven.

Continuïteit

=

aantrekkelijk blijven.

Continuïteit is een strategisch uitgangspunt, geen gevolg.

Aantrekkelijk Blijven betekent onderhoud plegen op jouw wendbaarheid en betekenis.

Vertaling naar het DNA-Dialoogmodel

 

Om de in- en externe dialoog over Wendbaarheid, Betekenis & Continuïteit te ondersteunen hebben wij de samenhang vertaald naar het DNA-Dialoogmodel.

DNA betekent voor ons: het hebben van een Dynamische Nucleaire Attitude in het hart van je organisatie, zeg maar: wendbaar-zijn vanuit de kern.

Basis-meer DNA model.png

Meer weten?

Toepassing

Of je nu een team of multi-national bent, je werkt altijd in een samenwerkingsverband van mensen. Alleen het abstractieniveau van de problematiek verschilt. De dynamiek is gelijk.

Voor voorbeelden van toepassing van het DNA-Dialoogmodel klik hier.

Aanpak & Uitkomst

Op basis van je vraag kan de insteek verschillen. Wij leveren alleen maatwerk; met het DNA-Dialoogmodel als referentie.

Van Quick Scan tot DNA-kit.

Klik hier voor meer info.

Het DNA-Dialoogmodel

 

Een gestructureerd en samenhangend hulpmiddel voor het boven water halen van  antwoorden op wendbaarheid, betekenisvol en continuïteit.

Klik hier voor meer info.

Contact

De antwoorden zijn al in de organisatie aanwezig. Wij helpen om deze expliciet en gedeeld boven water te krijgen.

Voor een oriënterend gesprek of meer klik hier.