Aanpak

Hoe aanpakken? - Als je grote stappen wilt...

Recht toe, recht aan:

 • Allereerst is het van belang vast te stellen welke vraag beantwoord moet worden.

 • Beschrijf daarna gezamenlijk met alle betrokkenen een gekozen of alle delen: identiteit, effecten en immuunsysteem. Cyclisch verdiepend, van grof naar fijn.

 • Beschrijf de consequenties voor (niet-primaire) processen en relaties met betrokkenen

 • Bepaal de vervolgstap.

 • Ontwikkel de DNA Vermogens: Sensitief Zijn, Besluiten Nemen, Conflicten Oplossen, Effectief Ontwikkelen.

  • Bij voldoende medewerkers.

  • Minimaal tot het niveau van bewustzijn van het nut, de noodzaak en het waarom van het toepassen van deze Vermogens.

  • Zorg dat deze in ieder samenwerkingsverband aanwezig zijn.

Altijd: bespreek en accepteer consequenties.

Hoe aanpakken? - De DNA Kit

Het model fungeert in meerdere opzichten als blik-opener.

Wij werken dan ook van grof naar fijn en stoppen als er een geaccepteerd, expliciet en gedeeld beeld is ontstaan over de uitkomst of de volgende stap.

We walk our talk. Dat betekent dat de principes van een DNA organisatie direct van toepassing zijn op het samenwerkingsverband dat hiermee aan de gang gaat. Zo maken wij van "hier en nu = daar en dan".

De belangrijkste methode die gebruikt wordt is die van de dialoog.

Niemand acteert tenslotte op een eiland.

Dat betekent dat zo snel als mogelijk betrokkenen uit de omgeving bij het ontwikkelproces gehaald worden. Of het nu echte klanten of anonieme aandeelhouders zijn.

Onze DNA Kit bevat allerhande werkvormen.

Workshops zijn ons belangrijkste middel. De werkvormen daarin zijn legio en altijd op maat voor het doel van de workshop. Maatwerk staat dus voorop.

Voor het ont-dekken van de waarden in de organisatie zijn gecertificeerde tests beschikbaar.

Sinds 2001 werken we samen met de Corporate Transformation Tools van Barrett Values Center. We kennen geen enkel instrument dat zo'n nauwkeurig en zinvol beeld geeft van de onderstroom van een organisatie.

Blik-opener.jpg

Blik - Opener

Gebruik van het model

Het model is vooral bedoeld als stimulator van het goede gesprek om een gedeeld beeld te krijgen van de betekenis en gezondheid van het samenwerkingsverband.

Altijd in dialoog met betrokkenen!

Uitkomsten van gesprekken gaan over het gezamenlijke beeld:

 • hoe de organisatie gezond blijft of voorkomt dat ziekteverschijnselen de overhand nemen,

 • wie de organisatie (op basis waarvan) is of wil zijn,

 • welke meerwaarde voor wie gecreëerd wordt en of die in balans is,

 • wat er voor nodig is om met elkaar het plezier in het werk in stand te houden.

De aanleiding is vaak een uitgesproken wens-of-klaag-zucht:

 • Hoe krijgen we de medewerkers mee?

 • Hoe kunnen wij onze toevoegende waarde in balans brengen?

 • Hoe krijg we burgers mee om te participeren?

 • Wat zouden redenen kunnen zijn van een hoog verzuim/ burn-out rate?

 • Wat...? Opnieuw een reorganisatie...?

Het effect van de gesprekken is inzicht en uitzicht op de ontwikkelweg.

Daarna samen overzichtelijke stappen maken en niet struikelen: het samenwerkingsverband moet nog jaren door!

Dit doen wij

De kern van onze propositie is dat wij op alle onderdelen van het model organisaties kunnen helpen een verhelderende en verdiepende stap te maken.

Of het nu voor een team, afdeling of hele organisatie is: het model is niet afhankelijk van niveau's of type organisatie.

Wij leveren alleen maatwerk. Gebaseerd op ons standaard model.

Over het proces, de aanpak worden wij het altijd eens. De inhoud bepaal jij.

Ons uitgangspunt is dat wij de begeleiders zijn, de overdragers van kennis en ervaring en stimulatoren van vaardigheden.

De (project)leiders zijn altijd interne medewerkers.

Onze diensten bestaan uit:

 •  DNA Sparring

-> Er bestaat altijd de mogelijkheid voor goede gesprekken over jouw organisatie in relatie tot het model.

-> Het prettige van het model is dat een component afzonderlijk uit te lichten is.

 •  Thermometen

-> 'Hard' meten hoe je organisatie er op de DNA onderdelen voor staat.

-> Kort en krachtig, als basis voor verdere ontwikkeling.

 •  Leren

-> Op alle onderdelen van het model.

-> Van informatieve bijeenkomsten tot leren van DNA competenties.

-> Inhouse, outhouse, wat jou uitkomt.

 •  Begeleiding

-> Samen je organisatie ontwikkelen op die onderdelen waar je een stap wilt maken.