DNA-Dialoogmodel

Het Dialoogmodel maakt het mogelijk om met alle betrokkenen

in samenhang, overzichtelijk en gestructureerd invulling te geven aan de Grote Woorden

Betekenisvol, Wendbaarheid en Continuïteit.

Betekenisvol 

gaat over Identiteit vanwaaruit jouw samenwerkingsverband opereert en de Effecten op de betrokkenen.

Wendbaarheid

gaat over de Kern Vermogens waar je samenwerkingsverband over beschikt.

Continuïteit

gaat over de mechanismen, het Immuunsysteem, die zorgen dat je wendbaar en betekenisvol blijft.

DNA model Betekenisvol, 2021 10 19.png
DNA model Vermogens, 2021 10 19.png
DNA model Immuunsysteem, 2021 10 19.png

Dialoog

Dat de club financieel levensvatbaar moet zijn is evident.

​Betekenisvol gaat over bestaansrecht.

Of jouw samenwerkingsverband daarin succesvol is wordt bepaald door alle betrokkenen.

Het DNA-Dialoogmodel: samenhang & interactie

Volledig DNA model zonder titel.png

Op welk onderdeel je focust of begint hangt af van je vraag.

Meer weten over de toepassing van het Dialoogmodel, klik hier.

Wil je een keer sparren? Klik hier.