Het DNA Model in relatie tot Governance Codes

Een van de meest opvallende invloeden van de afgelopen jaren is die van de ontwikkeling van de zogenaamde Governance Codes. Onder andere voor de Culturele- en Zorgsector, voor Goed Openbaar Bestuur en Vennootschappen. Klik hier voor links naar verschillende Codes:

Links naar Codes

Het invullen van een governance code grijpt in op alle lagen en aspecten van het samenwerkingsverband. Het gaat verder dan alleen de rapportage-relatie tussen bestuurders en toezichthouder. Uiteindelijk is het feitelijke gedrag van het samenwerkingsverband het bewijs van de codes. 

Het DNA Model geeft handvatten om de verschillende onderdelen expliciet en gedeeld op de hand te nemen.

Het DNA Model gaat namelijk over de effecten die je als samenwerkingsverband hebt op al je betrokkenen. Over het boven water krijgen wie je wilt zijn en op basis van welke waarden (corporate values) geacteerd wordt. Voor meer informatie over het model, klik hier

Voorbeeld: Corporate Governance Code

In de laatste versie van de Corporate Governance Code staat onder andere:

Het bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur richt zich op de lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de stakeholders. De raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur terzake.

En als toezichthoudende elementen:

de belangen van de stakeholders; en andere voor de vennootschap en de met haar verbonden onderneming relevante aspecten van ondernemen, zoals milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, de keten waarin de onderneming.

 

De voorgaande regels bevatten een behoorlijke hoeveelheid verborgen complexiteit.

In DNA termen moet je daar doorheen, niet omheen:

  • Maak de invulling hiervan expliciet en gedeeld

  • De dialoog erover is belangrijker dan de cijfers achter de komma

Dat kost tijd, aandacht en energie.

In dialoog moeten de onderstaande, niet-gelimiteerde, vragen beantwoord worden:

Waardecreatie

  • Wie bepaalt wat 'meerwaarde' is?

  • Hoe waardeer je meerwaarde?

Dat is meer dan financieel.

Betrokkenen

Vinden wij een meer verbindend woord dan Stakeholder.

  • Is het bekend wie dat zijn?

  • Wordt er over hun of met hun gesproken?

Raakt de opmerking over 'de keten'.

Belangen

  • Hoe wordt de balans in belangen gevonden?

  • Hoe besluit je daarover?

Relevante aspecten

  • Hoe bepaal je welke effecten je hebt of wilt hebben?

  • Vanuit welke corporate values wordt besloten?

Houd deze vragen en de code eens tegen het DNA Model aan

Liever eens over sparren?