Het Dynamische Nucleaire Attitude Model

De samenhang tussen de vier DNA componenten wordt alsvolgt grafisch weergegeven.

Volledig DNA model.png

In essentie is het model simpel:

  • waarden leiden door gedrag tot Effecten bij betrokkenen

  • betrokkenen beïnvloeden de Identiteit

  • Het Immuunsysteem staat voor het bewaken van de continuïteit van toevoegende waarde

  • De Vermogens bepalen of tijdig wordt ontwikkeld.

Voor een uitwerking van het model, klik hier

Klik hier voor artikelen per component (download)