Toepassing

In het algemeen: als de vraag “Waar zijn wij eigenlijk mee bezig?” valt,

is je organisatie rijp voor het DNA-Dialoogmodel.

 

Voor samenwerkingsverbanden

Organisaties zijn samenwerkingsverbanden. Of je nu een team bent, een multinational of tweemanszaak, profit of overheid. Mensen bepalen wat er gebeurt, altijd, behalve in het geval van natuurrampen.

In deze tijden van toenemende robotisering kun je je afvragen of de rol van De Mensch nog wel van belang is. Een retorische vraag, want zelfs AI gebaseerde systemen zijn geprogrammeerde waarde-systemen. Feitelijk wordt het belang van DNA organisaties alleen maar groter als de robotisering toeneemt.

Het DNA-Dialoogmodel is bruikbaar voor alle soorten 'organisaties'.

Pas de onderdelen van het model maar eens toe op je eigen organisatie!

Soorten vraagstukken

1.      Tijdig willen en kunnen reageren op invloeden.

Hoe je als organisatie wendt of keert, efficiency en effectiviteit blijven de grote vraagstukken.

Invloeden (positieve en negatieve) hebben daar impact op. Met het op de hand nemen van de DNA kern-Vermogens wordt de kans vergroot dat je een stap voor bent. Daarmee pak je de onderliggende problemen aan.

2.      Blijven wie en wat je als organisatie wilt zijn.

Met het uitzetten en behouden van de koers en alle besluiten die genomen moeten worden moet de vraag beantwoord worden of je de organisatie blijft die je (oorspronkelijk) wil zijn.

En dat gebeurt de beste organisaties. Van grote banken tot familiebedrijven.

 Met het op de hand nemen van de onderdelen Identiteit, Effecten en het Immuunsysteem vergroot je de kans om bij jezelf te blijven. Dat is iets anders dan het behouden van de status quo, het gaat om natuurlijk ontwikkelen!

3.      Continuïteitsvraag

Voor DNA samenwerkingsverbanden is het uiteindelijke doel om gedrag te blijven vertonen dat voor alle betrokkenen meerwaarde creëert.​

Dan moet je weten vanuit welke Identiteit je iets doet en welke Effecten het gedrag van de organisatie heeft.

Als je inzet op de DNA Vermogens die echt het verschil maken kun je zorgen dat het team, de organisatie succesvol en productief blijft.

​Omdat het een samenhangend model is kun je met iedere DNA-component beginnen. De keuze kan afhangen van de noodzaak of affiniteit met een component.

Scroll eens door de onderstaande vragen om te zien waar jouw wens of zucht zit:

Org DNA Logo zonder letters, 2019 02 18.

Wie willen wij (eigenlijk) zijn als organisatie?

Op basis waarvan maken wij de belangrijkste keuzes?

Dan begin je bij het vaststellen of bekrachtigen van de Identiteit van de organisatie.

Hoe blijf ik aantrekkelijk voor klanten, werknemers, leveranciers, financiers en de samenleving?

Waarom zouden zij voor ons (willen) blijven kiezen?

Dan gaat het over de Effecten die je als organisatie hebt.

DNA Roos 1.png
DNA Model immuunsysteem, 2019 02 23.png

Hoe blijven we als organisatie gezond en betekenisvol?

Hoe haal je de spanning uit teams?  

Dan gaat het over de mechanismen van het Immuunsysteem, de continuïteit van het samenwerkingsverband.

Mannetje_zonderachtergrond.png

Hoe maak je teams zo zelfstandig mogelijk?

Hoe zijn beslistermijnen zo kort mogelijk te maken?

Dan gaat het over de DNA Vermogens in de organisatie.

Serieuze knipogen - Herkent u deze aandoeningen?

 • Multi Vageuritis

  • Onduidelijke doelstellingen, onduidelijk wat verwacht wordt van medewerkers

  • Teveel ruimte

 • Gravis Dehumania

  • Angstcultuur, mdws niet serieus nemen

  • Afstand, geen betrokkenheid

 • Remotius Purposiatis

  • Doorgeschoten afrekencultuur,

  • (steeds) hoge(re) mate van HR instrumentaria

  • More with less als blinde mantra

 • Cataractus Organizatio

  • Bedrijfsblindheid, gebrek aan zelfreflectie

  • Niet luisteren naar signalen, laat staan serieus nemen

 • Competens Insufficiens

  • Onvoldoende (door)ontwikkelde competenties, wel hoge verwachtingen

 • Impotens Progressus

  • Niet in staat te veranderen

  • Geen verander-/ontwikkelbereidheid