In memoriam Robin Brouwer.
Tot grote schrik en ontzetting is onze vriend en tomeloze filosoof Robin Brouwer abrupt uit het leven gerukt. Er zijn te weinig woorden om onze verslagenheid te uiten.
De enige manier om hem te eren is door te gaan op de ingeslagen weg. Een weg die wel door een ander landschap zal trekken.
Organisatie ontwikkeling in maatschappelijke context.
Tijd voor heroriëntatie in een rap veranderende wereld.
Een unieke workshop voor coaches en change-managers.

Het behoeft nauwelijks toelichting: de wereld is onderhevig aan een stortvloed van ontwikkelingen met grote impact op mens en maatschappij. Van technologische tot klimatologische invloeden. Door organisaties worden hierop hogere reactiesnelheden van medewerkers verwacht onder noemers als 'agile' en 'more with less'. Dat gebeurt zowel in (non)profit organisaties als overheidsinstanties.

 

Veranderingen zorgen voor spanning tussen wat organisaties en medewerkers willen en kunnen. Traditionele change-management aanpakken beginnen hun kracht te verliezen, HR instrumentaria staan ter discussie.

 

Hoe gaan organisaties met ontwikkelingen om? Welk gedrag vertoont een organisatie om daar het hoofd aan te bieden? Is agile werken de oplossing of de aspirinepil? Netwerkorganisaties en zelforganiserende teams worden als oplossingen gezien.

Jij, als ervaren (zelfstandig) organisatie ontwikkelaar of coach, zit als begeleider midden in dat spanningsveld.

Waar komen die ontwikkelingen eigenlijk uit voort? Moeten deze kritiekloos overgenomen worden? Hoe ga jij daarmee om? Sluit je instrumentarium nog aan op wat nodig is?

Mens sana in Corporate sano

In deze bijzondere workshop komen op interactieve wijze de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Tegen welke zaken loop je aan in je adviespraktijk, als het gaat om het ontwikkelen van 'mens (in) en organisatie'? Welke rode draden zijn te herkennen?

  • Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de ontwikkelingen bij organisaties?

  • Wat betekent dit de komende jaren voor de dienstverleningspraktijk?

  • Welke handvatten (is niet: methoden en technieken!) zijn te gebruiken?

 

Het unieke karakter van deze workshop zit op twee terreinen:

  1. We zitten in een transitie van Moderniteit naar Postmoderniteit. Andere paradigma's met hun eigen plussen en minnen.Een duiding van de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen bij organisaties. Maatschappij filosoof Robin Brouwer gaat op deze relatie in, gekoppeld aan praktijkvoorbeelden.

  2. De insteek is de benadering dat de mens, de medewerker, het brandpunt is voor het ontwikkelgedrag van organisaties. De materie wordt besproken vanuit zowel organisatie-strategisch oogpunt (change management) als vanuit de positie van de individuele medewerker (coaching). Daarom de boeiende visie-mix van coaches en changemanagers: Mens sana in Corporate sano!

MOM Ontwikkeling lang, 2019 10.png

What's in it for me?

​De workshop geeft je inzichten, food for thought, in invloeden die in deze woelige tijden voor een hoge mate de succesfactoren van een ontwikkeltraject - dus voor je klanten - bepalen.

Door de mix van aanwezige disciplines krijg je meerdere perspectieven op wat die belangrijke succesfactoren zijn en kun je persoonlijke 'toolkit' verrijken.

Hoe ziet het programma eruit?

​​Deel I: Waar lopen wij tegenaan bij organisaties?

Aan de hand van een inleiding en gerichte vragen wordt het gesprek gevoerd over de rode draden die terug te zien zijn in het huidige OO werkveld en van invloed zijn op het werk van Organisatie Ontwikkelaars en Coaches.

Deel II: Inleiding in maatschappelijke ontwikkelingen.

Maatschappij-filosoof Robin Brouwer neemt ons mee in een aantal stromingen die direct van invloed zijn op wat er in organisaties gebeurt.

 

Deel III: Wat betekent dit voor mijn werk als organisatie ontwikkelaar?

Middels een aantal handvatten wordt een vertaling gemaakt naar punten die je in je eigen praktijk kunt gebruiken.

Wrap up en feed back

Wie zijn wij?

Jikke de Ruiter is neerlandicus, communicatietrainer, personal-, team- en organisatiecoach, gespreksleider en als redacteur verbonden aan het Tijdschrift voor Coaching. Gaandeweg ontwikkelde zij een duidelijke visie op de relatie tussen individuele ontwikkelvragen en de maatschappelijke context. Als auteur heeft zij meegeschreven aan het boek "Coaching in Context".

Robin Brouwer was maatschappij-filosoof. Hij publiceerde verschillende boeken over de huidige neoliberale samenleving en over zingeving. In debatcentrum De Nieuwe Liefde te Amsterdam verzorgde hij zestien lezingen over maatschappelijke vraagstukken om vervolgens in discussie te gaan met politici, wetenschappers en journalisten. Hij is verbonden aan diverse academische

instellingen in Nederland en Duitsland.

René Mallon is zelfstandig organisatie ontwikkelaar. Zijn basis ligt in de bedrijfskunde en bestuurlijke informatiekunde en is sinds de jaren '80 in meerdere functies, disciplines en bedrijven werkzaam geweest op het terrein van organisatie ontwikkeling.